Wednesday, March 2, 2011

ಮನವಿ- 'ಚಂದ್ರುವಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ'

ಆತ್ಮೀಯ ಓದುಗ ಮಿತ್ರರೇ,

ನಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಹವರ್ತಿ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬ ಬದುಕಿನ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡಿ, ಗೆಳೆಯನ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಕೋರುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.
ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಕೊಂಡಿ- "http://helpchandru.com/".

No comments: